Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

BAFTA přivítala nové členy pro rok 2017  

BAFTA-New Members 2017

Britská akademie filmového a televizního umění (The British Academy of Film and Television Arts = BAFTA) je britská organizace, která každoročně udílí ceny za film, televizi, dětský film a média.