Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Štítek WGI

Meryl Streep v opětovném vysílání WGI All Star Gala

WGI-In This Together 2021

Writers Guild Initiative (dále WGI) gala bylo poprvé vysíláno 22. března pro publikum dárců a pozvaných hostů jako každoroční sbírka WGI, která se kvůli pandemii změnila z osobní na virtuální událost. Program byl tak dobře přijat, že se WGI rozhodla…